Triediace práce a prepracovávanie

Triediace práce a prepracovávanie

Kvalitná podpora výroby

Zabezpečujeme výrobu na výrobných linkách pri maximálne dodržiavanej požadovanej kvality ako aj stabilizáciu procesov, filtráciu a odstránenie chýb a následne dávame návrhy na zlepšenie a následné opatrenia na konečné odstránenie problémov. Poskytujeme širokospektrálne služby od vizuálnej kontroly jednoduchých súčiastok, cez triedenie s meracími prístrojmi až k zložitejšiemu triedeniu a prepracovávaniu výrobkov.

Maximálna profesionalita

Naša spoločnosť poskytuje nasledovné služby pre automobilový priemysel a pre iné výrobné odvetvia:

  • kontrola výrobkov zaslaných dodávateľmi
  • triedenie nekvalitných kusov, ktoré vznikli počas výrobného procesu
  • kontrola finálnych výrobkov, aby sa zabránilo reklamáciám zo strany zákazníkov
  • prepracovávanie výrobkov

Môžete sa na nás spoľahnúť

Ponúkame maximálne dodržiavanie termínov, výrobných nákladov, kvalitu, ako aj nápravu kvality vyrobených chybných dielov.

Vylúčime náklady za prípadné reklamácie: objednané ako aj vami vyrábané diely vo výrobe vytriedime. Vylúčime chybné vyrábané diely ako aj príčinu vzniku chýb pri ich výrobe.

Do našej hlavnej činnosti patrí zabezpečenie kvality a s ňou súvisiace triediace práce a prepracovávanie, ako aj poskytovanie služieb v oblasti skúšok materiálov a meracej techniky pre automobilový priemysel.

Pracujeme so systémom ktorý sme sami vyvinuli, slúži na online evidenciu výsledkov a online evidenciu pracovnej doby, ako aj na analýzy a dátové služby. Tento systém pre našich klientov jednoznačne, jednoducho a prehľadne zobrazuje aktuálny stav a postupy celej našej vykonávanej práce.