Vítajte vo svete SKITUS!

Odborný partner v oblasti podpory výroby, triedenia a prepracovávanie, v oblasti inžienierskych služieb a meracej techniky.

skitus_name

same but different

O nás

Získajte si viac informácií o nás!

Naše služby

Spoznajte naše služby!

Kontakt

Obráťte sa na nás s dôverou!

Tím odborníkov pre našich zákazníkov.

O nás

Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami pomáha svojim partnerom pri podpore výroby, v triedení a v prepracovávaní, pri inžinierskej činnosti ako aj pri službách meracej techniky. Naše odborné vedomosti sú aj pre Vás dostupné, naše profesionálne služby zaručujú aj Vaše úspechy.

Naši skúsení spolupracovníci môžu byť Vám nápomocní v oblasti automobilového priemyslu a pri ďalších priemyselných masových výrobách.

Sme zástancami neustáleho rozvoja, tím spoločnosti skitus_name neustále pracuje  na zlepšovanie a na optimalizácii procesov. Komplexné poznatky štandardov automobilového priemyslu, dlhoročné skúsenosti a dôkladná znalosť požiadaviek a procesov našich zákazníkov zabezpečujú, aby za Vami stál spoľahlivý tím odborníkov.

Medzi našimi cieľmi nie je iba znižovanie nákladov našich zákazníkov, ale medzi našimi cieľmi je aj zabezpečenie plynulého chodu výrobnej linky, stabilizácia procesov, eliminácia chýb, ich odstránenie a trvalé odstránenie chýb ako aj neustály rozvoj.

Jednou zo špecialít tímu skitus_name spočíva v jeho unikátnej rýchlosti.  V automobilovom priemysle a v sériovej výrobe je nevyhnutná rýchla doba odozvy – tá zabezpečuje efektívnosť tímu.

Čo môže pre Vás poskytnúť tím skitus_name -u?

  • 15 ročné skúsenosti a odbornosť
  • flexibilitu a rýchlosť
  • možnosť rýchleho nasadenia skúsených pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s výrobou
  • nepretržitú dostupnosť
  • stabilné a spoľahlivé procesy
  • presnú dokumentáciu
  • presnú znalosť trhu a predpisov
  • široký spektrum domácich, regionálnych a medzinárodných vzťahov
  • služby šité pre Vaše požiadavky na mieru
  • osobitné, kreatívne riešenia

Profesionálne služby vo všetkých oblastiach automobilového priemyslu a masovej výroby.

Naše služby

Triedenie a prepracovanie

Odborá pomoc za účelom efektívnej realizácie triedenia a prepracovávania pre automobilový priemysel a pre iné výrobné firmy.

Inžinierska činnosť

Pomáhame optimalizovať procesy, dlhodobo a trvale zlepšovať kvalitu a zvýšovať spokojnosť zákazníkov.

Meracia technika

Našim zákazníkom poskytujeme profesionálnu, úplnú a komplexnú podporu v oblasti meracej techniky.

Industries

V prípade nedostatku kapacít, poskytujeme podporu v rôznych oblastiach výroby s pomocnými robotníkmi, s operátormi a s odbornými pracovníkmi.

Efektivita, rýchlosť, odbornosť a spoľahlivosť - s týmito vlastnosťami je SKITUS iný.

Triedenie a prepracovanie

Tím spoločnosti skitus_name je odbornou pomocou pri profesionálnej realizácii projektov triedenia a prepracovávania pre automobilový priemysel a pre iné výrobné firmy.

Kedy sa máte na nás obrátiť?

Keď máte problémy s dodávateľom – zaväzujeme sa vykonať kontrolu pri prijímaní tovaru
Keď bojujete s zákazníckymi reklamáciami – vykonáme kontrolu pri vydávaní tovaru
Keď potrebujete pomoc pri triedení, keď Vám stanovil zákazník triedenie vykonať externou firmou
Keď už nemáte ľudské zdroje na realizáciu triedenia a prepracovávania vo výrobe

Náš tím sa skladá z odborníkov, ktorí pomáhajú pri Vašej práci s niekoľko desaťročnými profesionálnymi skúsenosťami, získanými vo výrobe. Dbáme na to, aby sme stále s pripravenými kolegami a s najnovšími vedomosťami pomáhali dosiahuť Vaše ciele, pričom aj Vy môžete hodnotiť dosiahnuté výsledky na základe našej dôkladnej dokumentácie. Našu spoluprácu so zákazníkmi podporuje vlastný systém evidencie pracovnej doby a evidencie výkonov, takže aj Vy môžete mať stále prehľad o aktuálnom stave projektu.

Poznáme najväčšie OEM-y a požiadavky dodávateľov, ich systémy zabezpečenia kvality a systémy riadenia výroby, preto sme schopní v prípade potreby pracovať aj na základe týchto požiadaviek.


Inžinierska činnosť

Na základe požiadaviek našich zákazníkov vykonávame nasledovné inžinierske činnosti:

rozvoj dodávateľov
prvé vzorkovanie
management reklamácií
služby rezidentných inžinierov
optimalizácia procesov
lean management


Meracia technika

skitus_name poskytuje svojim zákazníkom aj v oblasti meracej techniky profesionálnu, úplnu a komplexnú podporu.

V čom Vám môžeme pomôcť?

bezkontaktné meranie
3D skenovanie, modelovanie
3D kontrola náhradných dielov
3D vytlačenie náhradných dielov
3D meranie ohnutých potrubí
meranie deformácií a odlišností
meranie povrchných závad
meranie rýchlosti a komfortu
plánovanie jednoúčelových meracích zariadení
odborné poradenstvo
merania
distribúcia meracích zariadení


skitus_name Industries

Ak máte problémy s kapacitami, skitus_name aj v rôznych oblastiach výroby  poskytne podporu.

Sme Vám nápomocní v nižšie uvedených oblastiach:

zapožičiavanie pracovníkov
výroba na zákazku
práce so strojami (CNC)
dodatočné práce na karosérii
prepracovávanie na hotových autách


Kontakt

Máte otázky? Neváhajte, napíšte nám!

8 + 1 =

skitus_nameProject Engineering s.r.o.

Sídlo:
94613
Okolicná na Ostrove (Slovenská republika)
Okolicná na Ostrove 437.

Telefon:
Jozef Baranyai – Obchodný zástupca
+421 903 181 265

E-mail:
office@skitus.com
___________________________________________
HU SKITUS Office:
H-1113 Budapest
Bartók Béla út 152.

Telefon:
+36 1 798 7917

E-mail:
info@skitus.com