Dočasné zamestnávanie pracovníkov

Dočasné zamestnávanie pracovníkov

Zabezpečenie vhodných kandidátov

Pre našich partnerov zabezpečujeme nábor a výber vhodných kandidátov podľa ich potrieb a požiadaviek. Všetci naši kandidáti prešli výberovým konaním a sú vhodní okamžite nastúpiť na ponúkané pracovné pozície.

Prečo SKITUS?

  • u nás je nástup do práce rýchly a jednoduchý
  • vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi
  • máme vlastné výcvikové centrum, vlastné školiace stredisko
  • máme neustále sa rozvíjajúcu stratégiu náboru
  • vykonávame pravidelné monitorovanie spokojnosti našich pracovníkov

Výhody dočasného zamestnávania

Administrácia súvisiaca s personálnou agendou nezaťaží našich zákazníkov.

Vďaka našej rozsiahlej databáze rýchlo reagujeme na požiadavky našich zákazníkov.

Naše projekty riadia vedúci tímov, ktorí majú prioritný vzťah so zákazníkmi a vo všetkom podporujú našich zamestnancov.

Naši náboroví pracovníci sú flexibilní a ochotní okamžite vycestovať, preto pre nich geografická poloha našich zákazníkov nie je žiadnou prekážkou.

SKITUS STAFF SYSTEM (SSS)

Okrem prísneho dodržiavania právnych predpisov je pre nás dôležité aj to, aby sme na problémy čo najrýchlejšie reagovali. SKITUS STAFF SYSTEM (SSS) je priamym komunikačným kanálom medzi pracovníkmi spoločnosti a úsekom personalistky. SSS je dostupný na vlastne vyvinutom webovom rozhraní a je dostupný aj ako aplikácia. SSS nám zabezpečuje zvyšovanie efektivity našich HR procesov a sme schopní rýchlejšie reagovať na rôzne požiadavky a potreby pracovníkov.

UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2018/13530-2
BP/0701/10169-1/2016-1037
BP/0701/10294-1/2016-1617