Training Center

SKITUS Training Center

Vlastné tréningové centrum

Odborné vzdelávanie našich zamestnancov zabezpečujeme vo vlastnom tréningovom a školiacom centra, v SKITUS Training Center (STC). V týchto priestoroch realizujeme testovanie, zaškolenie a výber pracovníkov, ktorí si tu osvojujú pracovné postupy a získavajú pracovné skúsenosti v simulovanom výrobnom prostredí. Našim cieľom je, aby naši pracovníci boli čo najlepšie pripravení na prácu, spĺňali požiadavky zamestnávateľov a aby mohli byť okamžite zaradení na rôzne projekty firmy SKITUS.

Zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov

  • testy (napr.: čítanie – písanie, logické myslenie, matematika, tolerancia jednotvárnosti)
  • osobný pohovor
  • skúšobná práca: na základe vzoriek, ktoré bol postúpené našimi zákazníkmi, prebieha realizácia výroby a triedenie skúšobných vzoriek podľa pokynov zadávateľa v simulovanom výrobnom prostredí
  • o našej spoločnosti
  • o zákazníkoch
  • o projektoch
  • bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana
  • teoretické školenie podľa špecifikácie projektu
  • praktické školenie: layout, vytvorenie pracoviska, dokumentácia atď

V SKITUS Training Center sme vytvorili pracovné prostredie, v ktorom si môžu naši pracovníci overiť svoje skúsenosti, získať prax pri manipulácii s materiálom, prax pri plnení úloh podľa požiadaviek zadávateľov, môžu si vyskúšať rôzne pracovné pozície a plniť rôzne pracovné úlohy.