Modernizácia osvetlenia

MODERNIZÁCIA OSVETLENIA

Naše oddelenie osvetľovacej technológie a elektroinštalácie budov sa zaoberá kompletným vybudovaním a modernizáciou osvetlenia rôznych zariadení. Osvetľovacie systémy Entervill šetria elektrickú energiu, poskytujú zdravé svetlo a majú rýchlu návratnosť.

Modernizácia osvetlenia

Osobné odborné poradenstvo

Vo vopred dohodnutom termíne Vám radi predstavíme elektronický predradník Entervill. Počas predstavenia Vám budeme ilustrovať výhody spustenia studenou katódou a pomocou meraní spotreby porovnáme klasické riešenia s našim riešením za použitia systému so studenou katódou.

Modernizácia osvetlenia

Posúdenie zariadenia

Na zariadeniach, ktoré máte záujem modernizovať, bezplatne posúdime súčasný systém osvetlenia, vykonáme meranie spotreby a meranie jasu. Urobíme závery a posúdenia súčasných osvetľovacích telies a pripravíme návrh na obnovu, prípadne na výmenu starých osvetľovacích telies a zariadení.

Modernizácia osvetlenia

Plán osvetlenia

Pripravíme profesionálny plán osvetlenia podľa požiadaviek klienta s ohľadom na možnosti a vybavenia pracoviska.

Modernizácia osvetlenia

Realizácia

Realizujeme vybudovanie alebo modernizáciu elektrickej siete a vytvorenie optimálneho osvetlenia nových alebo existujúcich zariadení.