Logistické služby

Logistické služby

Skladovanie a manipulácia s materiálom

Naša spoločnosť vykonáva všetky pracovné postupy súvisiace so skladovaním a manipuláciou s materiálom, ako je príjem, uskladnenie, balenie, príprava, vyskladnenie, nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel a regálov, ako aj vedenie úplnej skladovej evidencie a inej príslušnej dokumentácie. Podporu logistiky vykonávame v rámci poskytovania služieb, ako aj v rámci dočasného zamestnávania pracovníkov.